Dvoupólové ochranné a odrušovací členy FZ 820 01 a FZ 820 02

Konstrukce a provedení:
DC člen tvoří paralelní kombinace kondezátoru z metalizované polyesterové fólie a speciálního výkonového omezovače napěťových špiček TVS-PAR. Sestava DC členů je vložena do prizmatického pouzdra z plastické hmoty a hermetizována epoxidovou pryskyřicí. Jeden vývod (plus pól) je tvořen tepluvzdorným lankem LYQJ o průřezu 0,75 mm2 černé barvy, zakončeným kabelovým očkem průměru 6,1 m AMP 140 731-3 u typu FZ 820 01 a 8,3 mm AMP 140 787-4 u typu FZ 820 02. Lanko je kryto smršťovací bužírkou AMP ALF 100 3,2/1,6 černé barvy 727018-1. Druhý vývod (minus pól) je vyveden na připevňovací příchytku.


foto_vyrobky201a_01Trvanlivost:

Dvoupólový ochranný a odrušovací člen musí bez poškození snést zkoušku trvanlivosti alternátoru v režimu stanoveném pro daný typ alternátoru. Po zkoušce a aklimatizaci min. 2 hod. v normálním prostředí nesmí dojít k mechanickému poškození a ztrátě funkčních vlastností. Změna kapacity smí být max. 10 % hodnoty naměřené před zkouškou.

Střídání teplot:
Zkouší se podle IEC 68-2-14 s těmito upřesněními:
mráz: - 40°C po 30 min
suché teplo: + 100°C po 30 min

Špičkové závěrné napětí při 1 mA (VWM)
22 V

Průrazné napětí při 10 mA - omezovací napětí (VZ)
24 - 30 V

Max. svorkové napětí (při IPP = 60A, pulz 10ms/10ms, TC=150°C) (VCL)
40 V

Neopakovatelný špičkový závěrný proud pro pulz 10ms/10ms (IRSM)
65 A

Trvalý ztrátový výkon (PD)
6 W

foto_vyrobky201_01

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en