Dvoupólové odrušovací členy FC 177

Konstrukce a provedení:
C člen je tvořen odrušovacím kondenzátorem z metalizované polyesterové fólie. Sestava C členu je vložena do prizmatického pouzdra z plastické hmoty a hermetizována epoxidovou pryskyřicí. Jeden vývod (plus pól) je tvořen tepluvzdorným lankem LYQJ o průřezu 0,75 mm2 černé barvy zakončeným kabelovým očkem A 6,1 mm AMP 140 731-3. Lanko je kryto smršťovací bužírkou AMP ALF 100 3,2/1,6 černé barvy 727018-1. Druhý vývod (minus pól) je vyveden na připevňovací příchytku.


Použití:

C členy vzhledem ke své konstrukci a uspořádání, jsou z hlediska svých funkčních vlastností určeny k montáži na všechna základní klasická provedení alternátorů motorových vozidel o jmenovitém napětí 6 až 28V. Zajišťují snížení hladiny vyzařovaného rušivého svorkového napětí alternátoru do elektrické sítě motorového vozidla, případně omezení rušivého napětí na svorkách přístrojů elektrického zařízení.

foto_vyrobky203a_01Jmenovitá kapacita:
Zkouší se na RLC mostě ČSN 35 8291-2 IEC 384-2 při 1 kHz, část 2 čl. 4.2.2., třída přesnosti RLC mostu 1%. Standardně jsou vyráběny C členy s jmenovitými kapacitami 4,7 F, 4,4 F a a 2,2 F. Odchylka jmenovitých kapacit smí být maximálně +/- 20 %.

Trvanlivost:
C člen se zkouší po dobu 2000 hod. režimem stanoveným v čl. 141 TP alternátorů č. 4-9938680. Po zkoušce a aklimatizaci min. 2 hod. v normálním prostředí nesmí dojít k mechanickému poškození a ztrátě funkčních vlastností. Změna kapacity smí být max. +/- 10 % hodnoty naměřené před zkouškou.

Střídání teplot:
Zkouší se podle IEC 68-2-14 s těmito upřesněními:
mráz: - 40°C po 30 min
suché teplo: + 100°C po 30 min

Rezonanční kmitočet
min. 0.2 MHz

Izolační odpor
min. 1000

Jmenovité napětí UR
100 V

Zkušební napětí
150 A=/1 min.

foto_vyrobky203_01

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en