Elektrický spínač bezdotykového zapalování - Typ ESBZ

ELEKTRONICKÝ SPÍNAČ BEZDOTYKOVÉHO ZAPALOVÁNÍ je zařízení, které podle signálů ze snímacího alternátoru řídí okamžik sepnutí a rozepnutí přívodu proudu, do zapalovací cívky. ESBZ - 1 je plně ekvivalentní s ELEKTRONICKÝM SPÍNAČEM č. k. l15 915 080.

SNÍMACÍ generátor je zařízení, které tvoří bezkontaktní přerušovač a vytváří řídící signály pro ELEKTRONICKÝ SPÍNAČ. Je součástí rozdělovače č. k. 115 901 000.

ZAPALOVACÍ CÍVKA s nízkým vnitřním odporem, určená pro použití a jednotkou ELEKTRONICKÉHO SPÍNAČE. Zvyšuje energii výboje v součinnosti se snímacím generátorem a el. spínačem snižuje závislost sekundárního napětí na velikosti napětí akumulátoru a otáčkách motoru. Určená zapalovací cívka má č. k. 115 914 010.

Elektronický spínač je vyroben na desce plošného spoje smíšenou montáží. Deska PS je zatmelena do plechového krytu, který tvoří ochranný obal. Celá elektronika je zalita specielní pryskyřicí proti vlivu vlhkosti. Vývody jsou zapájeny na konektor, který je součástí plechového krytu a slouží k připojení do zapalovací soustavy vozidla.ESBZ - l je náhradní díl pro motorová vozidla ŠKODA 136, 135 FAVORIT, která nejsou vybavena elektronickým vstřikováním paliva.

Katalogový list:
Katalogový list zde

Napájecí napětí [ V ]
12

Vstupní proud [ A ]
7 +/- l

Max. kmitočet spínání [ Hz ]
250

Rozsah pracovního napětí[ V ]
8 - 16

Klidový odběr [ mA ]
25 +/- 10%

Hmotnost [g]
200

Rozměry [ mm ]
128x69x33

Provozní teplota
-30°C až +85°C

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en