Měnič napětí 24 V DC/230 V AC - 1000 W

Měniče jsou určené pro napájení spotřebičů o jmenovitém napětí 230 V AC z palubní sítě nákladních vozidel 24 V DC.

Měnič je vybaven diagnostikou , která umožnuje nastartovat motory s kotvou na krátko, které potřebují pro rozběh až 10x větší proud něž je nutný pro provoz motoru.Procesorová jednotka, umístněná v měniči automaticky podle zátěže upravuje rozběh připojeného zařízení a díky tomu je měnič odolný proti poškození. Při přetížení se měnič automaticky odpojí a nedojde k poškození měniče ani připojeného motoru.

Měniče jsou homologovány podle normy EHK 10.

Délka připojovacích vodičů je maximálně 20 metrů - průměr vodiče 60mm2.

K měniči je možno doobjednat alternátor s diagnostikou. Měnič při plném výkonu odebíra z palubní sítě 80 A, a z toho vyplývá, že většina nákladních aut nemá dostatečne dimenzovaný alternátor pro připojení měniče.

Hlavní použití:
- střídavé asynchroní motory
- ledničky, klimatizační boxy
- napájení spotřebiču v caravanů (televizory, vysavače, mikrovlné trouby, ledničky, atd.)

Napájecí napětí [ V ]
24 DC

Výstupní napětí [ V ]
230 V AC / 50-60 Hz

Max. vstupní proud [ A ]
50

Trvalý výstupní výkon [ W ]
1000

Krátkodobý výstupní výkon [ W ]
1500

Rozměry [ mm ]
360x210x65

foto_vyrobky303_02

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en