Multifukční polovodičový regulátor pro kompaktní alternátory 14 V, typ MF-14V /4A1

Regulátor napětí je určen jako součást zdrojové soupravy 14 V. Je určen pro kompatní alternátor do výkonu 110A při teplotě okolí T=20°C. Obsahuje tyto funkční parametry. Je kompaktibilní s regulátormi firem - MOTOROLA, THOMSON a finálním vyrobceny kompaktních laternátoru BOSH , VALEO a DELCO REMY.

Přednosti:
- ochrana proti přetížení a proti zkratu na straně zátěže
- proudová limitace
- tepelná ochrana
- přepěťová ochrana
- maximální proud v klidovém stavu 20 mA
- ochrana proti přepólování akumulátoru
- možnost diagnostiky proudovým snímačem, výstup pro CAN sběrnici

Pro CAN sběrnici zabezpečuje tyto informce o stavu alternátoru:
- sníma otáčky alternátoru
- kontrola dobíjení
- stav uhlíku sběrného ustrojí
- kontrola teploty alternátoru
- stav statorového vinutí - maximální snímací odpor 5 ohm
- stav diodového bloku - zenerových diod

Napájecí napětí [ V ]
14

Rozsah pracovních teplot
-40°C až + 90°C

Max. budící proud [ A ]
4.5

Teplotní součinitel reg. napětí
-2 až -6 mVK-1

Stupenň krytí
IP 54 dle ČSN EN 60 529

Hmotnost
50 g

Rozměry [ mm ]
---

Regulační kmitočet
20 až 600 Hz

foto_vyrobky109_02

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en