Polovodičový regulátor pro alternátor 14 V, typ PH-14V /4A1

Regulátor napětí je určen jako součást zdrojové soupravy 14 V. Regulátor je vybaven tepelnou ochranou +150 °C . Ochrana je vratná. Proudová ochrana 6 A. V případě vyššího buzení regulátor automaticky odpojuje aby nedošlo k poškození aleternátoru. Budí koncový tranzistor je N FET.

Regulátor musí v sestavě s uhlíky a alternátorem TPP 00009253.14/91 typ 443 113 516 660 vyhovět zkoušce trvanlivosti po dobu 2000 hod. Tato zkouška je pro posouzení trvanlivosti směrodatná. Požadavek na dobu života se pokládá za splněný, když alternátor v sestavě s regulátorem vyhoví zkoušce trvanlivosti.

Životnost regulátoru je 4000 hod. Neprovádí se při typové zkoušce.

Regulátor pro alternátor 14 V s mínusovou regulací je obvod osazený na keramické (korundové) podložce a zhotovený jako HO technologií SMT.

Celek elektroniky je usazen do kovového pouzdra a zalit izolační zalévací hmotou. Vývody z regulátoru jsou drátové. Vývod s plochou dutinkou o průměru 6,3 mm je lankový s průřezem vodiče 0,75 mm2.

Napájecí napětí [ V ]
14

Rozsah pracovních teplot
-40°C až + 90°C

Max. budící proud [ A ]
4.5

Teplotní součinitel reg. napětí
-2 až- 6 mVK-1

Stupenň krytí
IP 54 dle ČSN EN 60 529

Hmotnost
50 g

Rozměry [ mm ]
---

Regulační kmitočet
20 až 600 Hz

 

foto_vyrobky102_02

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en