Polovodičový regulátor pro alternátor 28 V, typ PH-28 V / 1

Životnost regulátoru je 4000 hod. Neprovádí se při typové zkoušce.Regulátor pro alternátor 28 V s mínusovou regulací je obvod osazený na keramické (korundové) podložce a zhotovený jako HO technologií SMT. Celek elektroniky je usazen do kovového pouzdra a zalit izolační zalévací hmotou. Vývody z regulátoru jsou drátové. Vývod s plochou dutinkou o pruměru 6,3 mm je lankový s přezem vodiče 0,75 mm2.

Mimo provoz musí regulátor po dobu 2 hodin snést okolní + 120 °C.

Regulátor musí v sestavě s uhlíky a alternátorem 28 V, do 50 A (nap.. typ 443 113 516 860) vyhovět zkoušce trvanlivosti po dobu 2000 hod. Tato zkouška je pro posouzení trvanlivosti směrodatná. Požadavek na dobu života se pokládá za splněný, když alternátor v sestavě s regulátorem vyhoví zkoušce trvanlivosti.

Regulátor napětí je určen jako součást zdrojové soupravy 28 V.

Napájecí napětí [ V ]
28

Rozsah pracovních teplot
-40°C až + 90°C

Max. budící proud [ A ]
3.5

Teplotní součinitel reg. napětí
-2 až- 8 mVK-1

Stupenň krytí
IP 54 dle ČSN EN 60 529

Hmotnost
50 g

Rozměry [ mm ]
---

Regulační kmitočet
20 až 400 Hz

foto_vyrobky101_01

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en