Polovodičový regulátor pro alternátor 28 V, typ PH-28 V / 4

Regulátor je určen pro alternátory 28 V typ 443 113 518 800, 801, tvořící s akumulátorovou baterií 2x12 V nabíjecí soupravu elektrického zařízení motorových vozidel.

Regulátor pro alternátor 28 V s mínusovou regulací je obvod osazený na keramické (korundové) podložce a zhotovený jako HO technologií SMT. Celek elektroniky je usazen do kovového pouzdra a zalit izolační zalévací hmotou. Vývody jsou lankové o prěměru 0,5mm2 - 0,75mm2, zakončené kabelovými oky MAGNETON a.s. dle MGN 53.23.5.

Mimo provoz musí regulátor po dobu 2 hodin snést okolní + 120 °C.

Regulátor napětí je určen jako součást zdrojové soupravy 28 V.

Životnost regulátoru je 4000 hod. Neprovádí se při typové zkoušce. Celek elektroniky je usazen do kovového pouzdra a zalit izola.ní zalévací hmotou. Vývody z regulátoru jsou drátové. Vývod s plochou dutinkou o pruměru 6,3 mm je lankový s pruřezem vodiče 0,75 mm2.

Regulátor musí v sestavě s uhlíky a alternátorem 28 V TP 4-9938470 typ 443 113 518 810, (811) vyhovýt zkoušce trvanlivosti po dobu 1000 hod. Tato zkouška je pro posouzení trvanlivosti směrodatná. Požadavek na dobu života se pokládá za splněný, když alternátor v sestavě s regulátorem vyhoví zkoušce trvanlivosti.

Napájecí napětí [ V ]
28

Rozsah pracovních teplot
-40°C až + 90°C

Max. budící proud [ A ]
3.5

Teplotní součinitel reg. napětí
-2 až- 8 mVK-1

Stupenň krytí
IP 54 dle ČSN EN 60 529

Hmotnost
50 g

Rozměry [ mm ]
---

Regulační kmitočet
20 až 400 Hz

foto_vyrobky107_01

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en