Trojpólový odrušovací člen 2CL - 02

Konstrukce a provedení:
Průchodkový LC člen tvoří p článek složený z kondenzátoru z metalizované polyesterové fólie a indukčnosti s feritovým jádrem. Sestava LC členu je vložena do ocelového pocínovaného pouzdra a hermetizována epoxidovou pryskyřicí. Přívodní vodiče jsou z teplovzdorného lanka LYQJ o průřezu 0,75 mm2 bílé barvy ukončené dutinkovými fastony 6,3. Třetí vývod je tvořen pouzdrem LC členu.V těchto TP je uveden pouze základní typ vyráběného LC členu. Jeho konstrukce však umožňuje značnou variabilitu provedení. Na základě požadavků zákazníka je možno vkládat různé hodnoty kapacit, indukčností i provedení vývodů.


Použití:

LC členy, vzhledem ke své konstrukci a uspořádání, jsou z hlediska svých funkčních vlastností určeny k montáži do motorových vozidel o jmenovitém napětí 6 až 28V. Zajišťují snížení hladiny vyzařovaného rušivého napětí elektrické sítě motorového vozidla, případně omezení rušivého napětí na svorkách přístrojů elektrického zařízení.

Jmenovité hodnoty:
Zkouší se na RLC mostě ČSN 35 8291-2 IEC 384-2 při 1 kHz, část 2 čl. 4.2.2., třída přesnosti RLC mostu 1%. Standardně jsou vyráběny LC členy s jmenovitou kapacitou 2 x 2,2 F a indukčnosti 80 H. jmenovité kapacity a indukčnosti smí být maximálně +/- 20 %.

Trvanlivost:
LC odrušovací člen musí bez poškození snést zkoušku trvanlivosti zařízení v režimu stanoveném pro daný typ zařízení. Po zkoušce a aklimatizaci min. 2 hod. v normálním prostředí nesmí dojít k mechanickému poškození a ztrátě funkčních vlastností. Změna kapacity a indukčnosti smí být max. +/- 10 % hodnoty naměřené před zkouškou.

Střídání teplot:
Zkouší se podle IEC 68-2-14 s těmito upřesněními:
mráz: - 40°C po 30 min
suché teplo: + 100°C po 30 min

Rezonanční kmitočet
min. 0.2 MHz

Ztrátový činitel (při f = 1kHz)
max. 0,01

Izolační odpor
min. 10 M

Jmenovité napětí UR
100 V

Průchozí proud
max. 6 A

foto_vyrobky205_01

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en