Trojpólový odrušovací člen 2CL - 03, 2CL - 04

Konstrukce a provedení:
Průchodkový LC člen tvoří PI článek složený z kondenzátoru z metalizované polyesterové fólie a indukčnosti s feritovým jádrem. Sestava LC členu je vložena do ocelového pocínovaného pouzdra a hermetizována epoxidovou pryskyřicí. Přívodní vodiče jsou z teplovzdorného lanka LYQJ o průřezu 0,75 mm2 ukončené odizolováním v délce 5 mm. Třetí vývod je tvořen pouzdrem LC členu. V těchto TP je uveden pouze základní typ vyráběného LC členu. Jeho konstrukce však umožňuje značnou variabilitu provedení. Na základě požadavků zákazníka je možno vkládat různé hodnoty kapacit, indukčností i provedení vývodů.


Použití:

LC členy, vzhledem ke své konstrukci a uspořádání, jsou z hlediska svých funkčních vlastností určeny k montáži do motorových vozidel o jmenovitém napětí 6 až 28V. Zajišťují snížení hladiny vyzařovaného rušivého napětí elektrické sítě motorového vozidla, případně omezení rušivého napětí na svorkách přístrojů elektrického zařízení.

Jmenovité hodnoty:
Zkouší se na RLC mostě ČSN 35 8291-2 IEC 384-2 při 1 kHz, část 2 čl. 4.2.2., třída přesnosti RLC mostu 1%. Standardně jsou vyráběny LC členy s jmenovitou kapacitou 2 x 2,2 F a indukčnosti 80 H. jmenovité kapacity a indukčnosti smí být maximálně +/- 20 %.

Trvanlivost:
LC odrušovací člen musí bez poškození snést zkoušku trvanlivosti zařízení v režimu stanoveném pro daný typ zařízení. Po zkoušce a aklimatizaci min. 2 hod. v normálním prostředí nesmí dojít k mechanickému poškození a ztrátě funkčních vlastností. Změna kapacity a indukčnosti smí být max. +/- 10 % hodnoty naměřené před zkouškou.

Střídání teplot:
Zkouší se podle IEC 68-2-14 s těmito upřesněními:
mráz: - 40°C po 30 min
suché teplo: + 100°C po 30 min

Rezonanční kmitočet
min. 0.2 MHz

Ztrátový činitel (při f = 1kHz)
max. 0,01

Izolační odpor
min. 10 M

Jmenovité napětí UR
100 V

Průchozí proud
max. 6 A

ELKOMP Kroměříž,
spol. s r. o.


Altýře 1471/1C
767 01 Kroměříž

Tel/Fax: +420 573 330 491

e-mail: elkomp@elkomp.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb. jsme povinni Vás informovat, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádí naše společnost v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů (GDPR). Adresy dodavatelů a zákazníků jsou uloženy a bezpečně zajištěny. Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku.


čeština cz English en